Eksempelsaker

Naturvernforbundet følger med på avgjørelser i viktige natur- og miljøsaker. I venstremargen vil du finne våre eksempelsaker fra endel av de viktigste prinsipielle avgjørelsene i forvaltning og rettsvesen innenfor ulike naturverntema. Sakseksemplene er ment å inspirere deg til handling, både de som viser at gjennomslag er mulig, og de som viser når det kan være lurt å kaste inn håndkleet og ikke slite seg ut i en krevende prosess. Alternativet kan da være for eksempel å heller arbeide for politiske endringer i behandlingen av akkurat den sakstypen.

Med «sentrale forvaltningsavgjørelser og rettsavgjørelser» mener vi de som har gått gjennom hele rettsvesenet, eller de første avgjørelsene basert på nye forvaltningsprioriteringer, lover og regler. Slike avgjørelser danner ofte mønster for senere avgjørelser av lignende art (såkalt presedens).

Selv om noen saker kan ha gitt presedens, er det et viktig prinsipp i forvaltningens håndtering av naturvernsaker er at hver sak skal vurderes hver for seg. Dette er fordi naturmiljø, effekter av tiltaket og samfunnsinteresser vil variere fra sak til sak. Basert på historiene blir det kanskje lettere å se om din egen sak har noen unike naturverdier eller andre elementer som gjør at den kan være verdt å klage til topps.

Har du selv tips, erfaringer og suksesshistorier du ønsker å dele på denne nettsiden, ikke nøl med å ta kontakt. Vi kan også gi mer detaljerte råd om du har en aktuell saksutfordring.