Du er her:

Naturmangfoldloven åpnet for forslag om Preikestolenområdet som nasjonalpark

Den nye naturmangfoldloven som ble vedtatt av Stortinget i juni 2009 åpnet for å etablere nasjonalparker på privat grunn. Naturvernforbundet foreslo straks en slik ny nasjonalpark for å ta vare på unike natur- og kulturverdier Preikestolenområdet, Rogaland. Forslaget har fått stor støtte i regionen, og fylkesmannen vurderer at kriteriene for vern er oppfylt. Nå gjenstår å overbevise kraftkommunene i området.

Image
Fotograf: Wikipedia (Ritchyblack)

De mest sentrale dokumentene og fagrapporten er presentert på www.preikestolen-nasjonalpark.no.

Mer enn et utsiktspunkt

Den spektakulære fjellformasjonen Preikestolen i Rogaland er en av Norges best besøkte turistmål. I fjor gikk 130 000 turister inn til platået som rager 604 stupbratte meter over Lysefjorden.

 2008 ble Preikestolen, Jørpelandsheia og deler av Lysefjorden for første gang foreslått som nasjonalpark. Forslaget kom fra Naturvernforbundet i Rogaland med full tilslutning fra alle natur- og friluftslivsorganisasjonene i fylket.

Til grunn for forslaget lå en grundig dokumentasjon av områdets verneverdier: naturlandskap, geologi, kulturminner, fauna og flora. Naturvernforbundet fastslo at det foreslåtte verneområdet på omlag 225 kvadratkilometer sto i fare for å bli ødelagt av planlagte inngrep, først og fremst ved kraftutbygging.

Naturmangfoldloven gir nye vernemuligheter

Hele det foreslåtte området er i privat eie. Men allerede da naturvernforbundet foreslo området vernet i 2008, var det klart at den nye naturmangfoldloven som ble vedtatt av Stortinget i juni 2009 åpnet for å etablere nasjonalparker på privat grunn.

Straks naturmangfoldloven var vedtatt, ble verneforslaget sendt til fylkesmannen i Rogaland for en faglig og juridisk vurdering. I januar 2010 kom svaret: ”Fylkesmannen i Rogaland er av den klare oppfatning at det aktuelle området tilfredsstiller vern etter naturmangfoldloven §§35 eller 36 (evt. kombinert med §37).”

Men Preikestolen lå ikke inne i den nasjonale planen for nye verneområder. Derfor sparket fylkesmannen ballen tilbake til Naturvernforbundet: ” Fylkesmannen vil derfor tilrå at Naturvernforbundet i første rekke arbeider videre med en forankring av verneforslaget i aktuelle kommuner og fylkeskommune”.

Det er altså Naturvernforbundet som må berede den politiske grunnen for nasjonalparken. To av de tre berørte kommunene, Forsand og Hjelmeland, ytret straks sterk motstand mot nasjonalparkforslaget mens den tredje kommunen, Strand, inntok en langt mer positiv holdning.

I mellomtiden kom forslaget om Preikestolen nasjonalpark opp som et representantsforslag i Stortinget, fremmet av Venstre. Forslaget ble avvist, men alle partiene understreket områdets unike naturverdier.

Naturvernforbundets erfaringer

Så hva må til for å få igangsatt en verneplanprosess for Preikestolområdet? Det mest konkrete svaret ga miljøvernminister Erik Solheim på NNV´s landsmøte på Hamar i august 2011. Solheim mener forslaget må ha ”tilstrekkelig lokal støtte”, men ikke nødvendigvis av alle berørte kommuner eller av alle grunneiere.

Naturvernforbundet har tolket det dithen at hvis Strand kommune, Rogaland fylkeskommune og en del av grunneierne støtter nasjonalparkforslaget, har Solheim og regjeringen det politiske grunnlaget for å trykke på startknappen.

- Det er liten tvil om nasjonalparkforslaget har brei tilslutning fra befolkningen i Rogaland, sier daglig leder Erik Thoring, Naturvernforbundet i Rogaland. - Men i det politiske miljøet i fylket er det ingen tradisjon for å be staten om vern av natur. Hvis ikke Naturvernforbundet klarer å bryte denne tradisjonen, må man vente på en eventuell supplerende landsplan for nasjonalparker.

Aktuelle paragrafer

Naturmangfoldloven (Lovdata)

- § 35. (nasjonalparker)
- § 41. (saksbehandling for verneforslag) 

Slik la Naturvernforbundet i Rogaland opp arbeidet

  • Biolog fra Høgskolen i Bø ble engasjert for å  presentere områdets natur – og kulturverdier i en kortfattet og godt dokumentert rapport (april 2008).
  • Lokallaget i Strand´s omfattende kunnskap og nettverk hjalp dokumentasjonen.
  • Fylkesmannen mener naturverdiene i verneforslaget oppfyller Naturmangfoldlovens kriterier.