Om juss og miljø

I grunnlovens paragraf 110b fra 1992 står det at «enhver har Ret til et Milieu som sikrer Sundhed og til en Natur hvis Produktionsævne og Mangfold bevares. Naturens Ressourcer skulle disponeres ud fra en langsigtig og alsidig Betragtning, der ivaretager denne Ret ogsaa for Efterslægten».

Selv om vi i Norge har gode lover og regler for å beskytte natur og miljø, er det et problem at de ikke alltid følges, eller at myndighetene av og til tillater aktivitet i strid med miljølovverket. Derfor er det en viktig oppgave for natur- og miljøvernerne å jobbe for naturens rettigheter.

Vi har i dag et omfattende og komplisert lovverk for å begrense skadene fra menneskers påvirkning på natur og miljø. Naturmangfoldloven, miljøinformasjonsloven, plan- og bygningsloven, forvaltningsloven og forurensningsloven er eksempler på disse. De viktigste lovene som som brukes i forbindelse med natur- og miljøvernsaker kan du lese mer om under Lovverket-seksjonen.

Dessuten er lover, forskrifter og retningslinjer bare ett verktøy i arbeidet for å bevare naturen. Miljøvern handler ofte om interessekonflikter, og noen ganger er det mer effektivt å bruke politiske kanaler eller media enn lovene. Norge har en rekke veldig gode miljølover. Men disse må brukes aktivt og riktig om de skal ha noen effekt.

Det betyr ikke at du må være jurister eller har tilgang til juridiske rådgivere for å bruke disse lovene i ditt arbeid for norsk natur. Det finnes mange dyktige ikke-jurister som effektivt bruker lovverket i lokale natur- og miljøsaker.

Målet med disse nettsidene er at enda flere skal kunne bidra til at norsk natur er renere og bedre tatt vare på med hjelp av innholdet på disse sidene. Her finner du innføring i miljølovverket, bruksanvisninger på de meste populære temaene, eksempelsaker og oversikter over kontakter og mer informasjon som du kan bruke til å løse din lokale miljøutfordring.