Du er her:

Er det lurt å anmelde?

Om anmeldelser i forurensningssaker: Naturvernforbundet har dessverre dårlig erfaring med dette. Økokrim, politiet og påtalemakten ønsker generelt at ulovlig forurensning blir anmeldt. Dette er nyttig blant annet for å få realistisk statistikk på omfanget av miljøkrim, uansett om anmeldelsene blir fulgt opp eller ikke. Men både lokallag og hovedkontoret i Naturvernforbundet opplever som hovedregel at forurensningssaker blir henlagt av politiet.

Grunnen til at det sjelden fører frem til påtale med slike anmeldelser ser ut til å være todelt:

  1. Det lokale politidistriktet som er de som skal etterforske og føre saken har sjelden riktig kompetanse eller tilgjengelige ressurser. Unntaket er svært store miljøkrimsaker, ala eksplosjonen i oljetankanlegget Vest Tank i Gulen (link?), der Økokrim den sentrale miljøkrimetterforskningsenheten går inn med ressurser. Politidistriktene i Norge har også et godt nettverk av regionale miljøkontakter som vil kunne følge opp større saker. Det tilhører imidlertid sjeldenhetene at anmeldt forurensningskrim fører til påtale, oftest blir saken henlagt etter noen enkle forundersøkelser. Det kan derfor være lurt å kontakte politiet før man anmelder for å få veiledning om hvilke saker som bør anmeldes og hvordan.
  2. Det lokale politiet er alltid avhengig av en fagvurdering av saken. Den de spør er ofte Fylkesmannen eller Miljødirektoratet. Naturvernforbundet opplever at i forurensningssaker der disse etatene kan sies å ha medvirket til forurensningen gjennom svak oppfølging, og det er ikke så sjelden, vil også deres faguttalelse være farget av det og stå i fare for å bagatellisere sakens omfang eller ulovlighet. Det kan derfor være lurt å kontakte Miljødirektoratet eller Fylkesmannen før man eventuelt velger å anmelde, for å sjekke om de er interessert i saken. Hvis ikke kan det være andre virkemidler, som for eksempel press gjennom media eller politikere som er mer effektive for å få stoppet en forurensning.

Hvis Miljødirektoratet, fylkesmannen eller politiet er interessert i din forurensningssak og mener den bør anmeldes vil de ofte kunne gjøre det selv. Det vil spare deg for mye arbeid. Du kan imidlertid med fordel også levere en egen anmeldelse, blant annet for å gi forholdet den allmenne oppmerksomheten det fortjener, men gjør da anmeldelsen kort. Det vil oftest holde å beskrive forholdet slik du har dokumentert det, og med en henvisning til forurensningslovens allmenne bestemmelser om plikt til å unngå forurensning (se referansesak om klorutslipp i Akerselva)