Miljøjuss

Miljøjussnettsted for alle

Velkommen! På denne nettsiden gir Naturvernforbundet deg enkle trinnvise bruksanvisninger for hvordan du kan bruke norske lover til å beskytte natur og miljø.

Målet er å gjøre det enklere å stoppe forurensing og redusere nedbyggingen av norsk natur.

Veilederne er bygget på erfaringer fra gode måter å bruke norske lover, på områdene der naturvernere er mest engasjert. De inneholder også vurderinger om når det ikke er lurt å bruke lovverket.

Miljøjussportalen vil bli gradvis oppdatert med nye eksempelsaker fra forvaltningen, og nye tema. Ta gjerne kontakt om du har forslag eller spørsmål.

NYTT FRA MILJØJUSS.NO: Høsten 2013 ble Miljøjuss.no presentert i Økokrim sitt tidsskrift om miljøkrim, se her.

Les også Naturvernforbundets kronikk om faunakrim: habitatsødeleggelse, tyvfiske, krypskyting og svartfiske.