Temaveiledere

Naturvernforbundet har snart 100 års erfaring i å forsvare naturen og miljøets rettigheter i små og store saker landet rundt. I venstremargen har vi listet opp aktuelle tema. Med utgangspunkt i disse finner du våre beste tips om hvordan du med enkle og effektive grep og loven i hånd kan ta vare på natur og miljø der du bor.

Her kan du for eksempel lese at forsøpling og ulovlige byggetiltak er lettere å stoppe enn man kanskje tror om man tar de riktige grepene, og hvor avgjørende det er å være tidlig ute med innspill i alle byggesaker.

Temaveiledningstekstene er skrevet av våre mest erfarne tillitsvalgte og ansatte, og er basert på framgangsmåter som gang på gang har gitt gode resultater.

Har du selv tips, erfaringer og suksesshistorier du ønsker å dele på denne nettsiden, ikke nøl med å ta kontakt. Vi kan også gi mer detaljerte råd om du har en aktuell saksutfordring.