Du er her:

Hvem beskytter natur og miljø?

Oversikt over og kort beskrivelse av de institusjoner og organer som er satt til å beskytte natur og miljø, med deres formål, hvilke lover de forvalter og lenke til hjemmeside og tipstelefoner.

Ansvar på lokalt nivå

Ansvar på fylkes- eller regionalt nivå

Nasjonalt ansvar