Du er her:

Fakta om hyttebygging

Hytteantallet i Norge økte med 130% i perioden fra 1970 til 2011. I 2007 tok dessuten hytta igjen huset i gjennomsnittsstørrelse. Hele tre av fire hytter bygges utenfor allerede bebyggede områder. Det betyr at svært mange ligger i mer eller mindre urørte skog, kyst- og fjellområder. Riksrevisjonen har vist at økt bygging av hytter og veier i fjellet strider mot alle mål om å bevare de viktigste områdene for villrein og friluftsliv. Det blir også stadig bygget mer i nærheten av vernede områder, noe som er problematisk fordi kanten av område ofte er en buffersone for naturverdiene. Hyttebygging bidrar stort til arealforbruk i Norge. Arealinngrep er generelt årsaken til at ni av ti arter er på rødlista og dermed den desidert største trusselen mot naturmangfoldet i Norge.